PHIM CÁCH NHIỆT 3M CRYSTALLINE

DÒNG PHIM THƯƠNG GIA

GÓI 3M THƯƠNG GIA

THƯƠNG GIA
GÓI 3M THƯƠNG GIA

Là gói phim 3M Crystalline cao cấp nhất của 3M, các vị trí kính lái, kính sườn, kính hậu đều được dán mã phim quang học ký hiệu CR như( CR70,60,40,20) với khả năng cản nhiệt lên đến 98%, Riêng tư, sang trọng.

Xe 5 chỗ

14.800.000đ

Xe 7 chỗ

17.600.000đ

GÓI 3M SIÊU CẤP

GÓI ĐẶC BIỆT
GÓI 3M SIÊU CẤP

Là gói phim cao cấp tương đương với gói phim 3M thương gia, các vị trí kính lái, kính sườn đều được dán mã phim quang học kỹ hiệu CR như( CR70,60,40,20). Gói phim 3m siêu cấp chỉ khác gói 3M thương gia ở phần kính hậu.

Xe 5 chỗ

11.400.000đ

Xe 7 chỗ

12.900.000đ

PHIM CÁCH NHIỆT 3M IR SERIES

DÒNG PHIM GỐM NANO CAO CẤP

GÓI 3M CAO CẤP

CAO CẤP
GÓI 3M CAO CẤP

Đây là gói phim cách nhiệt 3M với mức giá phù hợp với nhiều phân khúc xe khác nhau, vị trí kính lái vẫn sẽ được dán mã CR60/70 cao cấp nhất của 3M, còn kính sườn và hậu sẽ được dán mã IR Ceramic.

Xe 5 chỗ

9.000.000đ

Xe 7 chỗ

10.500.000đ

GÓI 3M TIẾT KIỆM

TIẾT KIỆM
GÓI 3M TIÊU CHUẨN

Đây là gói phim thấp nhất trong phân khúc phim cách nhiệt 3M, phần kính lái sẽ không còn được dán mã phim Quang Học CR60/70 cản nhiệt 98% nữa. Thay vào đó, phần kính lái sẽ được dán mã Ceramic 70.

Xe 5 chỗ

6.900.000đ

Xe 7 chỗ

8.300.000đ

CLASSIS CAO CẤP

DÒNG PHIM GỐM CAO CẤP

GÓI PHIM TÙY CHỈNH

GÓI PHIM 4-5 CHỖ

GÓI PHIM 7 CHỖ