PHIM CÁCH NHIỆT 3M CRYSTALLINE

DÒNG PHIM THƯƠNG GIA

GÓI 3M THƯƠNG GIA

THƯƠNG GIA
GÓI 3M THƯƠNG GIA

Là gói phim 3M Crystalline cao cấp nhất của 3M, các vị trí kính lái, kính sườn, kính hậu đều được dán mã phim quang học ký hiệu CR như( CR70,60,40,20) với khả năng cản nhiệt lên đến 98%, Riêng tư, sang trọng.

Xe 5 chỗ

14.500.000đ

Xe 7 chỗ

17.000.000đ

GÓI 3M SIÊU CẤP

GÓI ĐẶC BIỆT
GÓI 3M SIÊU CẤP

Là gói phim cao cấp tương đương với gói phim 3M thương gia, các vị trí kính lái, kính sườn đều được dán mã phim quang học kỹ hiệu CR như( CR70,60,40,20). Gói phim 3m siêu cấp chỉ khác gói 3M thương gia ở phần kính hậu.

Xe 5 chỗ

12.500.000đ

Xe 7 chỗ

15.000.000đ

PHIM CÁCH NHIỆT 3M IR SERIES

DÒNG PHIM GỐM NANO CAO CẤP

GÓI 3M CAO CẤP

CAO CẤP
GÓI 3M CAO CẤP

Đây là gói phim cách nhiệt 3M với mức giá phù hợp với nhiều phân khúc xe khác nhau, vị trí kính lái vẫn sẽ được dán mã CR60/70 cao cấp nhất của 3M, còn kính sườn và hậu sẽ được dán mã IR Ceramic.

Xe 5 chỗ

10.500.000đ

Xe 7 chỗ

12.500.000đ

GÓI 3M TRUNG CẤP

TRUNG CẤP
GÓI 3M TRUNG CẤP

Nếu tần suất sử dụng xe của bạn ít và thường xuyên đi một mình thì đây là gói phim tốt với mức chi phí vừa phải. Gói 3M trung cấp, phần kính lái vẫn sẽ được dán mã phim CR60/70 cao cấp nhất của 3M với khả năng ngăn nhiệt 98%

Xe 5 chỗ

8.800.000đ

Xe 7 chỗ

10.200.000đ

CLASSIS CAO CẤP

DÒNG PHIM GỐM CAO CẤP

GÓI PHIM TÙY CHỈNH

GÓI PHIM 4-5 CHỖ

GÓI PHIM 7 CHỖ