THE EXCLUSIVE

DÒNG PHIM THƯỢNG LƯU

GÓI 3M TIẾT KIỆM

TIẾT KIỆM
GÓI 3M TIẾT KIỆM

Đây là gói phim thấp nhất trong phân khúc phim cách nhiệt 3M, phần kính lái sẽ không còn được dán mã phim Quang Học CR60/70 cản nhiệt 98% nữa. Thay vào đó, phần kính lái sẽ được dán mã IR50 với khả năng cách nhiệt 90%

Xe 5 chỗ

7.000.000đ

Xe 7 chỗ

8.400.000đ

GÓI 3M TRUNG CẤP

TRUNG CẤP
GÓI 3M TRUNG CẤP

Nếu tần suất sử dụng xe của bạn ít và thường xuyên đi một mình thì đây là gói phim tốt với mức chi phí vừa phải. Gói 3M trung cấp, phần kính lái vẫn sẽ được dán mã phim CR60/70 cao cấp nhất của 3M với khả năng ngăn nhiệt 98%

Xe 5 chỗ

8.800.000đ

Xe 7 chỗ

10.200.000đ

THE BASIC

DÒNG PHIM CƠ BẢN

GÓI PHIM TÙY CHỈNH

GÓI PHIM 4-5 CHỖ

GÓI PHIM 7 CHỖ